TEOLOGICKÉ SCHÉMA SVATÉ TROJICE JE NEVYSVĚTLITELNÉ, TJ. SLOVY NESPROSTŘEDKOVATELNÉ?

26. prosince 2012 v 10:42V městě Uherské Hradiště, čili v tým Hradíšťu Ládi Štefkového věčné i věcné paměti, se nachází v majetku tamního Slováckého muzea hned triprosopta dvě, tedy v kusech 2, což je, vyjádřeno absolutním číslem (2), naprosto největší počet artefaktů tohoto druhu soustředěných na jediném místě: jak v Hradíšťu, tak i na celém světě, jak si ho, Laďo, za všecky svoje léta, co ti jich slunko v tvojím životě vysvítilo, na saňách neobjels.
Ilustrující detaily obou těchto verzí pocházejí z tradice rodinné dílny tamějších krajových malířů Hánů z Blatnice, činných ještě málem na konci 19. století, tedy vlastně nedávno - jejich trojičné schéma je divácky přehledné i srozumitelné, s jediným nedostatkem však, že není ikonograficky úplné.
Přesnější zpodobení případný zájemce nalezne na triprosoptu vlastivědného muzea šumperského, v sudetském koutě Moravy, a pokud rozumí latinsky, dvojici doplňujících slov si snadno přeloží.
EST. NON EST.
JE. NENÍ.

NĚCO SOUČASNĚ JE I NENÍ.
COSI SOUČASNĚ JE --- I NENÍ.

Jak je to tedy při použití téhož dávného obrazce s obdobně vzájemně současnou existencí dílčích prvků triády (+ slovo + pojem + věc +; + slovo + věc + pojem +; + věc + pojem + slovo +; + věc + slovo + pojem +; + pojem + věc + slovo +; + pojem + slovo + věc +, + atd. +) vzájemně se prostupujících vlivy stále dokola?
A co je v tomto vztahu paradiktum, ono slovo zatím nepatřící k žádné věci, a tedy i bezpojmé?
Je ono obdobně nejsoucí paradiktum v této jiné souvislosti oním zde Buch či Bůch, jak jsem si znamením + ve středu obrazce dělal legraci před časem?
Nebo má paradiktum význam rozsáhlosti významové vycpávky každého jednotlivého slova, jak jsem již dávno tomu ilustroval onou skleněnou prachovnicí se štítkem PARADIKTUS na průhledném těle a několika průhlednými umělohmotnými močovkami uvnitř zastupujícími doposud ještě prázdné ony dílčí vnitroslovní významy?

SLOVO JSOUCÍ, KTERÉ NEMÁ JEMU PŘÍSLUŠEJÍCÍ VĚC.

Není oním paradiktem zcela významově věcný stav takové doposud nenazvané absence?

Jen v kostce řeknu, jak to asi Frege myslel.
- smysluplné slovo nějakého jazyka má svůj jazykový význam (dle soudobé terminologie), tj. svůj smysl (Sinn, sense); existence smyslu slov/a je prakticky nevyvratitelná
- to slovo má (resp. Frege navrhuje to uvažovat) ale ještě něco navíc, co je relevantní pro logiku (resp. usuzování), totiž denotát, což je význam (Bedeutung, meaning) toho slova.
Pro ilustraci: naše věty, z nichž se skládají úsudky, jistě mají smysl (tj. vyjadřují myšlenky-Gedänke), ale navíc mají i význam, totiž pravdivostní hodnoty, jež jsou relevantní z hlediska vyplývání konkluze z premis toho či kterého úsudku.

Platí, vyplývá z předešlého, že slovo má smysl, pokud má smysl je používat?

SLOVO JSOUCÍ, KTERÉ NEMÁ JEMU PŘÍSLUŠEJÍCÍ VĚC.

paradiktum
chrrczzjííígééémrrguvrr
Ač ono cosi v prvním případě zevně vypadá jako slovo, jedná se jeho sémiotickým významem o slovním smyslem tentýž zvuk charakterizující estébácké rozhlasové rušičky?
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama