QUO VADIS, DOMINE… (12.)

18. března 2017 v 10:05Odnikud nikam nikudy, odpovídám, pokud by se mě vůbec někdo ptal.

V náladě hluboko přehluboko pod hladinou alespoň náznaku úsměvu začínám svůj tuctový, neboť dvanáctý, blog, v němž shrnu a málo doplním, pro případného nějakého zájemce, jenž si hodlá zcela neuváženým nápadem podpisové předvolební akce naprosto zhnusit jeho společenské okolí.

Co se týče bankovky s polodetailem prezidenta Masaryka, z nedostatku hotovosti jsem se musel podívat na internet: zakladatel toho hnoje kolo mne je vytištěn spíše modře nežli fialově, jiný by jistě uviděl, popsal odstín ještě více zřetelně.

Pak už se nehodlám rozepisovat o ničem jinším, shrnu tedy, co jsem se dozvěděl nazpátek z e-mailové korespondence s úřadem.

Na webových stránkách města Český Těšín je zveřejněna nabídka inzerce v Těšínských listech a pokyny pro dopisovatele (http://www.tesin.cz/tesinske-listy-kulturni-zpravodaj/tesinske-listy/nabidka-inzerce-a-pokyny/). V pokynech se uvádí, že vyloučeny ze zveřejnění budou (mimo jiné) příspěvky politických stran či uskupení (s výjimkou předvolebního čísla). Zveřejnění dokumentů dle Vašeho návrhu je tedy s ohledem na výše uvedené v současné době vyloučeno.

Jak jste byl informován naším přípisem čj. MUCT/8292/2017 ze dne 03.03.2017, volební zákon (zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) upravuje mimo jiné náležitosti petice, která v případě kandidatury nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů tvoří nedílnou součást kandidátní listiny. V § 21 odst. 4 se uvádí: "Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí volební strana ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími její kandidaturu. V záhlaví petice a na každé její další straně musí být uveden název volební strany, název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje, a rok konání voleb. Vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, jinak tento hlas pro podporu volební strany nelze započítat. Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých. Potřebný počet podpisů voličů je stanoven v příloze k tomuto zákonu; číslo vypočtené podle přílohy se zaokrouhluje na celé číslo směrem nahoru. Potřebný počet podpisů na peticích uveřejní registrační úřad na úřední desce nejpozději 85 dnů přede dnem voleb". Forma petice ani další její náležitosti nejsou stanoveny. Zákon neukládá kandidátovi, obecnímu úřadu, ani jinému volebnímu orgánu povinnost "autorizovat" listy či sešity, které budou sloužit ke shromažďování podpisů osob podporujících kandidaturu. S ohledem na to Vaší žádosti o autorizaci "předvolebně petičního sešitu" nemůžeme vyhovět. Co se týče způsobu a místa oslovení potenciálních voličů kandidátem při sběru podpisů na petici, ani tuto problematiku volební zákon neupravuje. Zpravidla se tak děje na veřejných prostranstvích či jiných veřejně přístupných místech. Úřední průkazy, kandidátské průkazky nebo jiná povolení či pověření se kandidátům nevydávají. Náš úřad nevydává ani povolení ke vstupu do budov pro osoby, které v nich nemají trvalý pobyt.
Vašemu požadavku tudíž nemůžeme vyhovět.

Ve městech s počtem obyvatel nad 10000 do 50000 se potřebný počet podpisů vypočítá následovně:
- pro nezávislého kandidáta 2 % z počtu obyvatel, nejméně 600,
- pro sdružení nezávislého kandidáta 7 % z počtu obyvatel.
Při komunálních volbách v roce 2014 bylo pro kandidaturu nezávislého kandidáta potřeba 600 podpisů voličů a pro sdružení nezávislých kandidátů 1750 podpisů voličů.

Na otázku, co dělám, jsem jednu zdejší hned časně ráno na fejsbuku zpravil:
Čeká mě tedy v rámci sbírání 600 podpisů určitě více nežli 600 pořádných ran do palice, pokud třeba se podepíšete hned na 1. pokus, tak potom o 1 ránu míň. … Hlavně si budu muset dojít pro popis Spartakiádního vraha Jirky, se kterým si pokaždé podáme ruce, když se občas potkáme - též mi ihned slíbil, i manželčin, jeden, který si odseděl 7 roků na Borech. Aspoň takoví mi v té mé obklopující chmuře dělají radost, dokonce možná já jim…

Abych však vydržel žití mezi zbylými, je to však málo.


* * *
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama